เครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียฟรี

Use our influencer tools to identify, analyze and measure your influencer marketing program.

การตลาดผู้ทรงอิทธิพล
Find Instagram Influencers
การตลาดผู้ทรงอิทธิพล
Find YouTube Influencers
การตลาดผู้ทรงอิทธิพล
Find Bloggers
การตลาดผู้ทรงอิทธิพล
Find Influencers By Location
ข้อมูลวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
Instagram Influencer Research
ข้อมูลวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
YouTube Analytics
ข้อมูลวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
Bloggers Analytics
ข้อมูลวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
Klear iOS Mobile App
ข้อมูลวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
Klear Chrome Extention
รายงาน
Social PDF Reports
รายงาน
Influencer Campaign Monitoring
รายงาน
Hashtag Tracking
Klear For Professionals
Klear Influencer Marketing
We can't stand average, and our clients can't either.
Plans & Pricing
Schedule A Demo
Schedule A Demo
This is a premium feature
Upgrade now to:
  • Monitor your brand
  • Learn from your competitors
  • Find Influencers
Start 14-Day Free Trial
Klear Icon
Schedule A Klear Demo
Leave us your details and an expert will be in touch
Great! It won't be long now.
A Klear specialist will be in touch soon.